Add là gì? ý nghĩa của từ Add trong các hoàn cảnh

Add là gì

Add là gì? ý nghĩa của từ Add trong các hoàn cảnh  như thế nào/

Add là gì? Ngày nay việc công nghệ thông tin phát triển việc sử dụng nó như một nhu cầu giải trí cho môi chúng ta. Trong quá trình sử dụng chúng ta cũng vận dụng khá nhiều từ mà khi chúng ta dịch ra tiếng việt nó thực sự không sát nghĩa lắm. Việc dùng từ tiếng anh cũng thành thói quen như vậy nhưng đôi khi chúng ta cung chưa thật sự hiểu được ý nghĩa của nó. Bài viết nay cúng cấp cho bạn thông tin giải thích ý nghĩa của từ Add là gì? áp dụng trong mỗi trường hợp nghĩa của nó đôi khi cũng khác nhau.

 Add là gì? ý nghĩa của từ Add trong các hoàn cảnh  như thế nào

Add là gì? Trong đời sông thực tế Add có nghĩa là một địa chỉ của ai đó, lấy ví dụ My Add chúng ta có thể hiểu là địa chỉ của tôi. Trên internet nó cũng có hai nghĩa Chủ yêu dùng trên facebook, các phẩn mềm chát nó có nghĩa thêm vào và trên các thư gửi nó nói lên địa chỉ hòm mail cá nhân chẳng hạn.

Một sô ví dụ add là gì?

Trước hết chúng ta thấy từ add có một số nghĩa như sau: thêm, công nói thêm
if the tea is too strong, add some more water: nếu trà đặc quá thì thêm một ít nước vào
many words have been added to this edition of the dictionary: ấn bản kỳ này của từ điển có thêm nhiều từ mới
if you add 5 and 5 [togetheryou get 10: nếu anh cộng 5 với 5 anh sẽ được 10
and don’t be late” she added: chị ta nói thêm “và đừng có đến trễ nhé”
add fuel to the flames: lửa cháy đổ thêm dầu
add insult to injury: miệng chửi tay đấm
add something in: gộp vào, bỏ vào, đổ vào
add something on [to something]: tính thêm vào, cộng vào
add on a 10% service charge: cộng thêm 10% phí dịch vụ
add to something: làm tăng thêm
the bad weather only added to our difficulties: thời tiết xấu chỉ làm tăng thêm khó khăn cho chúng tôi
the house has been added to from time to time: từng thời kỳ ngôi nhà được xây thêm phòng mới
Trên một số diễn đàn hay mạng xã hoi chúng ta thường thấy có từ tôi sẽ add bạn vào ở đây chúng ta có thể hiểu thêm bạn vào nhóm nào đó.. nhưng cúng có trường hợp nó mô tả đại chỉ như My Add chúng ta lại dịch là địa chỉ của tôi…

Trên đây là một số định nghĩa, giải thích cũng như ngữ cảnh vận dụng Add là gì

Nguồn cung cấp thông tin bởi công ty đầu tư thiết bị công nghiệp Việt Nhật  Xe nâng tay cao

Add: số 22 Lô TH, khu đô thị mới Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội

Contact Me on Zalo
09.7279.7278